CLAUSTRE DE RIPOLL

Galeria septentrional

De les quatre galeries del claustre del Monestir de Ripoll, la més antiga és la septentrional, paral·lela a l’església, bastida a la segona meitat del segle XII, durant l’abadiat de Ramon de Berga (1172-1205), amb capitells profusament decorats amb elements vegetals, animals i antropomorfs. Durant l’abadiat de Ramon Descatllar (1384-1408) es bastiren les tres galeries restants de la planta baixa. Cal destacar l’excel·lent factura de molts capitells figuratius.