Barcelona, màxim exponent del Modernisme

Col·laboració al Llibret de la Falla del Portal 2019: PRIMAVERA SAGRADA – História de l’Art Nouveau: El Modernisme a Barcelona.